top of page

A local start,
a global reach

Untitled design (3).png

At English ConnectEd, we have over 20 years of experience working with children in both home and school settings. We have 10 years of experience implementing virtual programs, providing direct therapy to students, offering educational expertise and providing administrative support to schools.

Our philosophy of teaching about global culture, problem solving skills and critical thinking gives our students a cutting edge in the competitive global market.

 "Haridus on leegi süütamine, mitte anuma täitmine."  

Sokrates

Our Mission

Meie missioon

Pakume täiesti uuel tasemel inglise keele õppimist igas vanuses õpilastele. Arutlemises ja mitmekultuurilises sotsiaalses suhtluses pädevate kriitiliste mõtlejate kasvatamiseks keskendume suhtlemisele rääkimise, lugemise ja kirjutamise kaudu.

Meie õpilased õpivad, kuidas end enesekindlalt esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult  andes neile tuleviku jaoks konkurentsieelise.

Kõik meie tunnid toimuvad veebis kogenud keelespetsialistidega.

Father and daughter at computer

Meie erinevus

English ConnectEdis usume, et õppimine peaks olema juurdepääsetav, kaasav ja kaasahaarav.  Meie peamine prioriteet on õpilaste motiveerimine kasutama loovust, kriitilist mõtlemist ja suhtlemisoskusi.  Väikestes rühmatundides anname õpilastele võimaluse õppida ja arendada oma inglise keele oskust läbi õpetajate ja eakaaslastega suhtlemise. 

Liituge meiega, et õppida või õpetada

bottom of page